Mersin

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI MERSİN ŞUBESİ BASIN AÇIKLAMASI

TMMOB Çevre müh odası genel merkez yönetim kurulu üyeleri, ÇMO Adana şube başkanı, ÇMO Bursa şube başkanı, ÇMO Mersin şubesi üyeleri, Ziraat müh odası başkanı, Harita müh. Odası başkanı, kent konseyi başkanı, TMMOB Mersin İKK kadın çalışma gurubu başkanı ve üyeleri ile konukların katıldığı toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI MERSİN ŞUBESİ BASIN AÇIKLAMASI

23 Aralık 2017 12:39
-A

+A

Açılış konuşmasını yapan ÇMO Mersin Şubesi kurucu başkanı Zehra Kokmaz Oda çalışmalarıyla ilgili
şunları söyledi;
“Değerli konuklar kısaca sizlere tarihi sürecimizle ilgili bilgi vermek istiyorum, 1970 yıllarda çevre
sorunlarının çözümüne yönelik dünyada yükselen çevre hareketlerine karşı ülkemizde kayıtsız kalmamış ve bu
alanda birtakım yasal düzenlemeler ve kurumsal yapılanmalarla beraber üniversitelerde de teknik eğitimler
verilmeye başlanmıştır. Ege üniversitesi inşaat fakültesi Çevre Mühendisi bölümü açılmıştır. Daha sonra ODTÜ,
İTÜ başta olmak üzere birçok üniversitede ÇEVRE MÜH bölümleri açılmıştır. Şu anda 34 üniversitemizde
Çevre Müh eğitim verilmektedir.
1980‘li yılların başında bir meslek disiplini olarak ortaya çıkan Çevre Mühendisleri ilk olarak İnşaat
Mühendisleri Odası (İMO) bünyesinde bir araya gelmişlerdir. Yaklaşık 10 yıllık bir süreçte İMO bünyesinde
çalışmalarını mesleğin ve meslektaşların sorunlarının çözümüne odaklayan Çevre Mühendisleri, gerek komisyon
çalışmaları gerekse de örgütlenmeye yönelik çalışmalar yaparak meslektaşların bir çatı altında bir arada
tutulmasını sağlamaya çalışmıştır.
1980‘li yılların başlarından 1990‘lı yıllara gelindiğinde gerek örgütlenmede yaşadığımız sürekli ivme
kazanma olgusu gerekse mesleğimiz ile ilgili konularda ülke genelinde uygulandığını gözlediğimiz tutarsız ve
yanlış politikalar, bu sürece daha yoğun katkı koyma konusunda itici güç olmuştur. Bu koşullarda Türk
Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) çatısı altında ÇMO‘nun kurulması yönünde adımlar atılmış.
Talebimiz TMMOB 32. Olağan Genel Kurulu‘nda görüşülmüş ve 23.05.1992 günü ÇMO‘nun kurulması oy
birliği ile kabul edilmiştir.
Odamız kurulduktan yaklaşık 7 yıl sonrada 1999 yılının 10. Ayında da ÇMO Mersin temsilciliği
Mersin’de yaşayan aralarında benim de bulunduğum 16 çevre mühendisinin girişimiyle kurulmuştur. O dönem 3
şubemiz ve 9 temsilciliğimiz vardı. Şu anda 7 şubemiz 12 temsilciliğimiz var. ÇMO yeni açılan şube ve
temsilciliklerimizle büyümeye devam ediyor.
​18 yıldır kesintisiz olarak faaliyetlerini sürdüren temsilciliğimiz bundan sonraki süreçte de şube olarak
çalışmalarını daha da etkin bir şekilde sürdürecektir. 18 Yıllık süreç içersinde birçok arkadaşımız temsilcilik
yönetiminde görev almıştır. Görev alan çalışmalarımıza katkı sunan tüm meslektaşlarımıza huzurlarınızda
teşekkür ediyoruz.  
18 yılık süreçte Temsilciliğimiz mesleğimizi ilgilendiren mesleki uzmanlık alanımıza giren birçok
konuda çalışmalar yapmıştır. Öncelikle kentimizde ve ülkemizde yaşanan çevre sorunlarının tespiti ve çözüm
önerilerine ilişkin çok sayıda çalışma yapılmış, raporlar hazırlamış ilgili kurum ve kuruluşlara sunmuştur. Ayrıca
kamuoyunun dikkatini çekmek ve bilgilendirmek için basın açıklamaları yaparak. Önemli çevre sorunlarının
çözümüne katkı sunmuştur. Mesleğimizi tanıtmak ve çevre bilincini artırmak için birçok panel, sempozyum,
konferans ve kongreler düzenlenmiştir. 2 yılda bir düzenlenen ve ÇMO’nın en önemli etkinliklerinden birisi olan
Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresinin 4.sü Temsilciliğimizin sorumluluğunda Mersin de düzenlenmiş ve
başarı ile sonuçlandırılmıştır. Meslektaşlarımız içinde eğitimler düzenlenmiştir. Mersin Üniversitesi Çevre Müh.
Bölümü ile ortak çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların en önemlilerinden birisi de öğrenci üyelerimizin aktif
katılım ve sorumluluğunda yapılan geleneksel hale getirdiğimiz ve geçtiğimiz aylarda 5.sini düzenlediğimiz
Çevre Kongresi’dir. Ayrıca mesleğimizi ve meslektaşlarımızı yakından ilgilendiren yasa ve yönetmeliklerin
hazırlanması aşamasında Çevre Müh. Çalışma alanlarının artırılması konusunda görüş ve önerilerimiz genel
merkezimize iletilmiştir
2002-2006 yılları arasında Temsilciliğimiz ilimizde faaliyet gösteren 15 meslek odamızın oy birliği ile
TMMOB Mersin İKK SEKRETERLİGİ görevini yürütmek üzere seçilmiştir. Bu dönemde de meslek
odalarımızla birlikte kent sempozyumları başta olmak üzere ortak birçok etkinlik yapılmıştır. Ayrıca
Yaşadığımız kentin sorunları ile ilgili,mesleki uzmanlık alanlarımızı ilgilendiren konularda raporlar
hazırlanmıştır. Bu raporlar zaman zaman Kamu oyu ile paylaşılarak ilgili kurum Ve kuruluşlara sunulmuştur.

Çevre sorunlarının çeşitlenerek arttığı günümüzde Çevre mühendislerine ve ÇMO sına çok önemli sorumluluklar
ve görevler düşmektedir. Genel merkezimiz ile şube ve temsilciliklerimizde görev alacak meslektaşlarımızın
bundan sonraki süreçte oda çalışmalarına önemli katkılar sunacaklarına inanıyorum. Uzun yıllar aktif olarak
sürdürdüğüm temsilcilik görevim sırasında birlikte görev aldığım bütün meslektaşlarıma, oda çalışmalarına
yapmış oldukları katkı ve emekten dolayı teşekkür ediyorum. Kurucu şube başkanı olarak genel kurulla birlikte
görevimi tamamlıyorum. Yönetime aday olmadığımı belirtmek istiyorum. TMMOB 44. Dönem Genel kurulunda
TMMOB yüksek onur kurulu üyesi olarak seçilmiştim. Yüksek onur kurulu üyesi olarak TMMOB’ye ye hizmet
etmeye devam edeceğim.
Bundan sonraki süreçte genç yetenekli deneyimli bilgi birikimli meslektaşlarımızın oda çalışmalarını
daha ileri noktalara taşıyacaklarına inancım sonsuzdur. Bu vesile ile şube yönetimine seçilecek arkadaşlarımızı
da kutluyor, başarılar diliyorum. Genel kurulumuzun Odamız için hayırlı olmasını diliyorum.
​ Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi 1. Olağan genel kurulunda söz alan yeni dönem Mersin şube
başkanlığına aday olan Sinan CAN yeni dönemde çalışma ilkeleri ve prensipleri hakkında düşüncelerini belirtti.
Günümüz dünyasında özellikle yaşadığımız coğrafyada nüfusun artması teknolojinin gelişmesi ve
yatırımların artmasıyla birlikte çevre kirliliklerinde gözle görülür bir artış olmuş ve buna paralel olarak ise
kentlerde çevre tahribatlarına karşı çevre duyarlılığı zaman ile artış göstermiştir. Nitekim biliyoruz ki, çevre
kirlilikleri ile birlikte bozulan çevre sağlığı doğrudan canlı ve insan yaşamına etki etmekte, ileri düzeyde sağlık
ve ekolojik problemleri beraberinde getirmektedir. Bu noktada çevre mühendislerinin kent düzleminde farklı
noktalarda farklı görevler almaları, mesleklerini icra etmeleri bozulan ya da bozulması muhtemel olan çevre
sağlığı ve problemleri konularında mesleki, teknik ve bilimsel uygulamalarını gerçekleştirmeleri son derece
önem arz etmektedir.
Mersin özelinde son yıllarda gerçekleşen yatırımlar ve gelişmeler çevre problemlerini ve tartışmalarını
beraberinde getirmiştir. Mersin farklı alanlardaki farklı yatırımların yoğun uygulanıp, hızla gelişmesi öngörülen
bir kent konumunda olup Mersin de çevre tahribatının gözle görülür noktada olması olası bir durumdur. Bir
önceki yönetimde bulunduğumuz süre içerisinde kent düzleminde üstlendiğimiz misyon gereği çevre
mühendisliği çalışma alanlarına giren çevre yönetimi/teknolojileri kararları noktasında davet edildiğimiz ve
gerçekleşmesini önerdiğimiz birçok toplantı, kongre, sempozyum ve çalıştaylara katılarak görüşlerimizi belirtip
raporlarımızı sunmuş bulunmaktayız. Yeni şube yönetimimiz de ise Mersin ve çevre iller ile ilgili teknik ve
bilimsel verilerle söz söyleyebileceğimiz her konuda katılımcı bir anlayışla katkı sağlayarak hiçbir toplumsal,
sosyal ve ekonomik kaygı gütmeden mesleki ilkeler ve sorumluluklar doğrultusunda görüşlerini belirtecektir.
Çevre mühendislerimizin farklı alanlarda çalıştıkları bölgelerde istihdam nitelikleri ve çalışma koşulları
son derece önem arz etmektedir. Çevre mühendislerinin Türkiye’de ve Mersin’de şu anki potansiyelden daha
fazla çalışma alanlarında olması gerektiğinin farkındayız ve bu ülke politikasına paralel olarak zaruri bir ihtiyaç
halini almıştır. Çevre mühendisleri gerek kamu ve belediyelerde gerekse özel sektörde daha fazla yer edinmeli,
çevre kirliliği ve sorunlarına doğrudan müdahale edip çözüm üreten birinci el olma noktasında olmalıdır. Şube
yönetimi olarak dikkat etmemiz gereken önemli noktalardan birisinin de bu olduğu kanısındayım.
ÇMO Mersin il temsilciliği ve şube kurucu başkanlığını yürüten ve bulunduğu görevi gençlere ve
deneyimli meslektaşlarına devretmekte hiç tereddüt etmemiş olan Sn. Zehra KORKMAZ’a katkılarından ve
emeklerinden dolayı teşekkür eder ve ayrıca desteklerini hiç üzerimizden esirgemeyen meslektaşlarımıza sonsuz
şükranlarımı sunuyorum. Devraldığımız bu görevi Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi yönetim kurulu
olarak mesleğimize yakışır, ilkeli bir çalışma anlayışıyla ileri noktalara taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi
olmasın.
Son olarak ise ‘gerçeklik’ vurgusu yaparak düşüncelerimi sonlandırmak istiyorum. ‘Gerçeklik’ insanın
doğuş hali, saf halidir. ‘Gerçeklik’ sabit bir makam değil, nasip olunan bir ‘hal’ dir. Toplumumuzun kültüründe
‘Gerçeklik’, kelam sahibi ve ruhsal olanın tezahür ettiği yerdir. İnsanlığın doğuş hali, en saf hali olan ve ruhsal
olanın tezahür ettiği noktada kişisel ve mesleki sorumluluklarımı bilerek çevre temalı bu savunmayı yapmak en
anlamlı görevlerden biri olacağına inanıyorum.
Katılımlarından dolayı TMMOB Mersin İl koordinasyon kurulu üyelerine, tüm meslektaşlarımıza ve
diğer katılımcılara sonsuz teşekkür eder saygılarımı sunarım.
  10 Aralık Pazar günü Mersin Şubesinde yapılan Seçime tek liste ile gidildi. Çevre Mühendisleri Odası
Mersin Şubesi Yönetim kurulu üyeliğine şeçilen üyeler ilk toplantılarını yaparak görev Dağılımını gerçekleştirip
görevlerine başlamışlardır.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Yönetim kurulu üyeleri
Asil Üyeler:
Şube Başkanı: Sinan Can
Sekreter: Fatma Suna PEKEL
Sayman: Osman BUCAK
Üye: Gülpınar TÜRKOĞLU
Üye: Hasan ATEŞ
Üye: Yasin ÖZAY
Üye: Yağmur ERGÜN TEZEL
Yedek Üyeler:
Aslıhan GÜCEK
Sönmez IŞIK
Filiz GÜNAYDIN
Serdar HARMANYERİ
Özgür ÇAĞLAR
Nazikcan Ece GÜLER
ALİ ŞAHİN
Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

ANKET

Sizce Türkiye'de yeni bir Anayasa'ya ihtiyaç var mı?

  • EVET : 480 Oy (%28)

  • HAYIR : 592 Oy (%34)

  • İLGİLENMİYORUM / FİKRİM YOK : 664 Oy (%38)

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku